Annemarie Schimmel’ın kaleminden İslam’ın Kısa Tarihi kitabı

İslam çalışmaları uzmanı Annemarie Schimmel, islam’a dair bilgileri derlediği bu kitabıyla, klâsik islam tarihi görüşünü yansıtır. İslamı, teolojik olarak gelişimini ve geleneğin tarih boyunca temel takipçilerini açık ve muteber bir halde sunar.

Son ve dört ilahi dinlerden olan İslam, uzun bir gayret sonucunda kabul ettirildi ve bu uğurda savaşlar oldu, kaç insan öldü. İslam’ın bilinmeyen pek çok yönünü Annemarie Schimmel’ın kaleminden okuyacaksınız.

Sayfa: 165

İslam’ın ortaya çıkışı

İslamın ortaya çıkışından itibaren müslümanların dünyasındaki mevcut değişim sürecine ve son gelişmelere değinir Annemarie Schimmel, islamın karmaşık ve çok taraflı tarihinin ihtimamlı bir incelemesi olan bu kitapta islam hakkında müslüman olmayan toplumlarda karar süren tanınan ve yanılgılı görüşlere de açıklık getirmektedir.

Yorum yapın